fbpx

Missä vaiheessa kiltteys muuttuu ylikiltteydeksi

Minulla oli lapsena vaativa äiti. Pärjäsin kiltteydellä. Olen nyt kyllä aikuisena kiukutellut äidilleni senkin edestä. Mutta äiti on vieläkin aina oikeassa. Riidat sovitaan vieläkin niin että menen hänen luokseen ja pyydän anteeksi. Hän ei pyydä. Alistun kun en jaksa tapella. Sydän murtuneena ei jaksa olla. Tämä kaava vain toistuu ja toistuu.. no häntä ei voi muuttaa. Voin vain muuttaa itseäni.…. – Erään naisen kertomus suhteesta äitiinsä.

Empatia on hieno ominaisuus. Kiltteyteen kuuluu empaattisuus, myötätunnon tunteminen, aito auttamisen halu. Mitä enemmän on kiltteyttä ja ymmärtäväisyyttä vuorovaikutuksessa, sitä paremmin me kaikki voimme suhteessamme. Kysymys on ylikiltteydestä. Lapsen kiltteys voi olla selviytymisen keino.

Missä vaiheessa kiltteys on muuttunut ylikiltteydeksi

Mitä ylikiltteys oikeasti tarkoittaa? Ylikiltteys on seurausta jostakin, mutta mistä? Kun en voi tai en ole voinut asioille tai tilanteelleni mitään, olenko silloin tuntenut suunnatonta voimattomuuden tunnetta? Voimakas rakkauden tarve voi aiheuttaa riippuvuutta ja ylikiltteyttä. 

Ylikiltteyden laukaisee voimattomuuden tunne. Tunne siitä, ettei voi asioille mitään, ei voi vaikuttaa, ei voi muuttaa mitään. Esim. lapsi joutuu kohtaamaan vanhempiensa ristiriidat, riitelyt, alkoholismin… mitä tahansa asioita ja tilanteita, joille hän ei voi mitään. Hän on tapahtumien, ympäristön vaikutuksen, sodan, kulttuurin, suvun perinteen, uskonnon tai muun tekijän UHRI. 

Ylikiltteydestä toipumisen edellytyksenä on tunteiden tunnistaminen ja tapahtuneesta avautuminen luotettavalle ystävälle tai terapeutille. Lapsen tapauksessa empaattiselle ja ymmärtäväiselle aikuiselle.
On hyvin tärkeää käydä läpi tapahtunut paha asia ja tunnistaa tapahtuneeseen liittyvät kaikki tunteet yleensä suru, viha, pelko ja häpeä ja tunne siitä, että ei rakasteta. On hyvin tärkeää sallia itsensä tuntea ja ilmaista näitä tunteita. Tämä on toipumisprosessissa elintärkeä osa.

Selma invalidisoitui polion seurauksena

Selman sairastuessa polioon 3- vuotiaana hänen ei ollut mahdollista pohdiskella tunteistaan aikuisen kanssa. Vuosikymmeniä sitten ei ollut tapana pohdiskella asioita lapsen näkökulmasta tai hänen kanssaan. Asioita tapahtui ja sillä siisti. Lapsi tai nuori ihminen joutui keksimään ja kehittämään omat keinot pärjätä tunteineen ja pahoinvointeineen.

Kiltteys muuttuu ylikiltteydeksi silloin, kun on tunne, että en voi asialle mitään…

Henkilökohtaisten avustajien tultua kuvioon Selmasta tuli yhtäkkiä työnantaja, sillä avustettava on työnantajan asemassa suhteessa henkilökohtaiseen avustajaan. Työnantajana Selman oikeus oli päättää, montako tuntia hän tarvitsee apua, montako avustajaa, työnjako jne. Koska hän ei pystynyt jakamaan työtehtäviä, jokainen päätti tehdä, mitä haluaa tai olla tekemättä. Selma osoitti nöyrää kiitollisuuttaan, koska tunsi olevansa taakkana. Ja hän halusi päästä eroon taakkana olemisen tunteestaan. Selmaan alkoi vaikuttaa suvun ja ystävien kehotukset hakea kunnalliseen laitoshoitoon.
Selma ylikilttinä aikuisena tyttönä ei tiennyt mitä tahtoi, tai mitä hänellä oli lupa tahtoa. Yhteys oli poikki omaan tahtoon. Oman tahdon ilmaiseminen on silloin mahdotonta. Seurauksena voi olla ylikiltteys.

Onko Selma onnellinen laitoksessa? Olisiko Selma onnellisempi kotona? Osaako Selma ylipäätään olla onnellinen? Voiko kukaan olla onnellinen toteuttaessaan toisen tahtoa.

Jokainen kaipaa onnellisuutta, toisaalta pystynkö olemaan onnellinen? Pystynkö kehittymään tai luulenko vain etten pysty? Haluanko yhteyden omaan tahtoon?

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja kirjailija Yvonne Dolan kertoo, että ihminen on onnellinen vasta silloin, kun hän pystyy toteuttamaan itseään. Tämän Dolan määrittelee tapahtuvan kolmannessa vaiheessa eli kun ihminen on Autenttinen Itse. Dolan jakaakin elämän kolmeen kehitysvaiheeseen: Uhri, Selviytyjä ja Autenttinen Itse.

Ylikiltteys voi kehittyä milloin tahansa elämän aikana: lapsuudessa, aikuisena

Minulta on kysytty: Mitä sitten tapahtuu, jos kiltti vaimo lakkaa olemasta kiltti. Ehkä kiltteys palvelee puolison joitakin tarpeita. Kestääkö puoliso muutosta ja toivottavasti liitto paranee?
Puolisolle muutos saattaa olla rankkaa, jos hän voimakkaasti kokee omat tarpeensa uhatuksi. Jos mies ymmärtää ja hyväksyy vaimonsa itsenäistymisen halun, silloin ei pitäisi olla ongelmia. Molempien on mahdollista oppia tuntemaan itsensä ja toisensa perusteellisemmin, silloin ei ole uhkaa.

Ylikiltin tytön olisi hyvä keskustella turvallisessa ryhmässä ja avautua pohdiskelemaan tai keskustelemaan mentorin kanssa parhaasta ratkaisusta. Omissa ajatuksissaan marinoiminen on kuin upottava hetteikkö. Näkökulman vaihto on terveellistä, mutta yksin mahdotonta tehdä.

Ylikiltin tytön syndroomasta ei päästä hetkessä eroon. Se on pitkä prosessi. Ensimmäinen askel on, että itse tiedostaa olevansa ’ylikiltti’.

Sama pätee myös Uhri vaiheessa… parantumisen prosessi alkaa, kun tunnustaa itselleen, että on ‘kyllä’ uhri, kiltti tyttö jne. Seuraava askel olisi puhua rohkeasti ymmärtävälle toiselle ihmiselle. Se rikkoo pelosta, häpeästä ja syyllisyydestä johtuvan eristäytymisen. Uhrina käyttäytyminen voi lopulta johtaa avuttomuuden ja epätoivon tunteisiin. Ehkä elämän aikaiseksi uhriksi.
Ihminen mukautuu tiedostamattaan uhrina olemiseen. Silloin hänellä ei ole mahdollisuutta kehittyä eteenpäin Selviytyjäksi ja siitä Autenttiseksi Itseksi.

Selma esitti koko elämänsä ajan kiltin tytön roolia. Aika usein nähdään henkisten ihmisten keskuudessa ajattelumalleja ja käyttäytymistä, että minulla ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa eikä mahdollisuutta muuttaa elämääni. Elän kuten jumala on minun kohtalokseni määrännyt. Uskaltamatta ilmaista omia ajatuksia ja tunteita roolin esittäminen oli Selman kehittymisen esteenä Selviytyjäksi ja Autenttiseksi itseksi.

Merkittävä Selviytyjä vaiheen tunnusmerkki on palautunut kyky toimia tuottavasti jokapäiväisessä elämässä. Selviytyjä kykenee keskittymään tuottavasti jokapäiväisessä elämässä. Kuitenkin on vielä yksi vaihe elämässä. Clarissa Pinkola Estes on sitä kuvaillut kirjassaan Women Who Run with the Wolves: Jos jäämme vain selviytyjäksi, etenemättä kukoistukseen, rajoitamme itseämme ja leikkaamme omaa energiaamme ja omaa voimaamme maailmassa alle puoleen.

Tabuja ei rikota helposti. Ylikiltti tyttö ei halua konflikteja perheessä, eikä perheen ulkopuolella. Loukkaako tutun toimintamallin muutos läheisiä, ystäviä, työtovereita? Ajatus tuntuu kauhistuttavalta, ja kuitenkin muutos ainoalta vaihtoehdolta. Entä rakkaus? Rakastettaisiinko minua enää? Tai jäisinkö ilman rakkautta? Tai rakastetaanko ja arvostetaanko minua enemmän?

 Rakkaus voi parantaa ylikiltteydestä. 

Silloin kukaan ei voi loukkaantua!!! Rakkaus ei loukkaa.  

Tilanteensa ja tilansa tietoinen zoomaaminen on ensimmäinen ja tärkein askel. Se on ehdoton edellytys seuraavalle askeleelle – päätöksen tekemiselle. Tarvitaan myös näkemys, miten tilanne on uudistettavissa, ja suunta minne mennään, eli tavoite.

Siis ihan ensimmäinen askel on tilansa tiedostaminen. Seuraava askel on päätöksen tekeminen: Haluan muutosta. Silloin alat toimia. Ja kun haluat toimia, mikään ei enää pidättele sinua. Ei edes riippuvuus läheisistä….alat lähestyä ensimmäistä tavoitettasi! Kuulostaako tämä sinusta yksinkertaiselta? Don’t WORRY! 🙂 Paljon on mielenkiintoista toimintaa edessä.

Selviytyjäksi saattaa selviytyä lukemalla, käymällä luennoilla, kuuntelemalla podcasteja, tai ostamalla verkkokursseja. Mitä tahansa valitset, se on aina oikea askel. Valinnan tekeminen on jo askel. Kuitenkin, yhteisössä esim. vertaistukiryhmässä on synergiaa, kantavaa voimaa. Saat parhainta tukea ja kannustusta samankaltaisia ja samanlaisia kokemuksia kokeneilta naisilta. Kehittymiselle ei ole oikeita tai vääriä valintoja. Haluan korostaa ja alleviivata –
vain sinulla on avain, joka lähentää sinut rakkauteen tai pitää sinut erillään rakkaudesta.

Lopuksi siteeraan Eckhart Tollea: ”Mitä tulee sisäiseen muutokseen, et voi TEHDÄ sille mitään. Et voi muuttaa itseäsi, etkä varsinkaan voi muuttaa kumppaniasi tai ketään muutakaan. Ainoa asia, minkä voit tehdä, on luoda tila muutokselle tapahtua, armolle ja rakkaudelle päästä sisimpääsi.”

>